ראשי / שמות לבנים נ'

שמות לבנים נ'

פירוש השם נבו

משמעות השם נבו – הר בירדן שממנו משה השקיף על ישראל לפני שנפטר פירוש השם לפי נומרולוגיה שמות 4

קרא בהרחבה

פירוש השם נח

משמעות השם נח – נח, נוחות, צדיק בתנ"ך שבנה את תיבת נוח בזן המבול שבא כעונש על בני ישראל פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 4

קרא בהרחבה

פירוש השם נוח

משמעות השם נוח – נוחות, צדיק בתנ"ך שבנה את תיבת נוח בזן המבול שבא כעונש על בני ישראל פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 1

קרא בהרחבה

פירוש השם נחמיה

משמעות השם נחמיה – נחמה לה', כשחזר עם בני ישראל מבבל, הוא היה אחראי לבנייה מחדש בירושלים פירוש שמות לפי נומרולוגיה שמות 5

קרא בהרחבה